Technologia Blockchain

Blockchain - jak go zrozumieć?

Jeśli interesujesz się bankowością, inwestowaniem, kryptowalutami lub nowymi technologiami, zapewne znasz pojęcie „blockchain”. Jest to technologia przechowywania danych, która stoi za Bitcoinem. Próbując dowiedzieć się więcej prawdopodobnie napotkałeś enigmatyczną definicję: „blockchain to rozproszona, zdecentralizowana księga publiczna.” 🙂

Dobra wiadomość jest taka, że blockchain jest w rzeczywistości łatwiejszy do zrozumienia niż sama definicja.

Blockchain łopatologicznie

Blockchain jest (dosłownie) łańcuchem bloków, ale nie w tradycyjnym znaczeniu tych słów. Kiedy mówimy „blok” i „łańcuch”, w rzeczywistości myślimy o informacji cyfrowej „bloku” przechowywanej w publicznej bazie danych – umownie „łańcuch”.

1. Bloki przechowują informacje o transakcjach

2. Bloki przechowują informacje o tym, kto bierze udział w transakcjach. Bez informacji identyfikujących lecz przy użyciu unikalnego „podpisu cyfrowego”

3. Bloki przechowują informacje, które odróżniają je od innych bloków. Każdy blok zawiera unikalny kod zwany „hashem”, który pozwala nam odróżnić go od każdego innego bloku. Mimo że szczegóły transakcji wyglądałyby niemal identycznie nadal możemy odróżnić bloki ze względu na ich unikalne kody.

Jak działa Blockchain?

Gdy blok zapisze nowe dane, jest dodawany do łańcucha. Najpierw muszą się wydarzyć cztery rzeczy:

1. Transakcja musi nastąpić.

2. Transakcja musi zostać zweryfikowana. Zadanie to należy do sieci komputerów. Sieci te często składają się z tysięcy (lub w przypadku Bitcoinów milionów) komputerów rozsianych po całym świecie.

3. Po zweryfikowaniu transakcja musi zostać zapisana w bloku.

4. Blok musi otrzymać unikalny kod identyfikacyjny zwany hashem.

Kiedy ten nowy blok zostanie dodany do łańcucha, staje się publicznie dostępny dla każdego, aby go wyświetlić – nawet dla Ciebie. Jeśli przyjrzysz się Bitcoinowi (kliknij), zobaczysz, że masz dostęp do danych transakcji, wraz z informacjami kiedy, gdzie i kto.

Czy Blockchain jest bezpieczny?

Technologia Blockchain uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i zaufania na kilka sposobów. Po pierwsze, nowe bloki są zawsze przechowywane liniowo i chronologicznie. Oznacza to, że są one zawsze dodawane do „końca” łańcucha bloków.

Po dodaniu bloku na końcu łańcucha bardzo trudno jest cofnąć się i zmienić zawartość bloku. To dlatego, że każdy blok zawiera swój własny skrót, a także hash bloku przed nim. Jeśli informacje są edytowane w jakikolwiek sposób, zmienia się również kod skrótu.

Aby zmienić pojedynczy blok, haker musiałby zmienić każdy blok po nim w łańcuchu bloków. Ponowne obliczenie wszystkich tych skrótów wymagałoby ogromnej i nieprawdopodobnej mocy obliczeniowej. Innymi słowy, po dodaniu bloku do łańcucha bloków staje się on bardzo trudny do edycji i niemożliwy do usunięcia.

Aby rozwiązać problem zaufania, sieci blockchain wdrożyły testy dla komputerów, które chcą się połączyć i dodać bloki do łańcucha. Testy, zwane „modelami konsensusowymi”, wymagają od użytkowników „udowodnienia”, zanim będą mogli uczestniczyć w sieci blockchain. Jeden z najczęstszych przykładów (wykorzystywanych np przez Bitcoin) nazywa się „dowodem pracy” (Proof-of-work)

W systemie dowodu pracy komputery muszą „udowodnić”, że wykonały „pracę”, rozwiązując złożony obliczeniowy problem matematyczny. Jeśli komputer rozwiązuje jeden z tych problemów, staje się uprawniony do dodania bloku do łańcucha bloków. Proces dodawania nowych bloków do łańcucha, co świat kryptowalut nazywa „górnictwem”, nie jest łatwy. Aby rozwiązać skomplikowane zadania matematyczne komputery muszą uruchamiać programy, które kosztują je znaczne ilości mocy obliczeniowej i energii (czytaj: pieniądze).

Dowód pracy nie uniemożliwia ataków hakerów, ale czyni je nieco bezużytecznymi. Gdyby haker chciał skoordynować atak na blockchain, musiałby rozwiązać złożone obliczeniowe problemy matematyczne, tak jak wszyscy inni. Koszt zorganizowania takiego ataku prawie na pewno przeważyłby nad korzyściami.

Czy Blockchain jest prywatny?

Każdy może przeglądać zawartość łańcucha bloków. Użytkownicy mogą także zdecydować się na podłączenie swoich komputerów do sieci. W ten sposób ich komputer otrzymuje kopię łańcucha bloków, która jest aktualizowana automatycznie po dodaniu nowego bloku.

Każdy komputer w sieci blockchain ma własną identyczną kopię łańcucha bloków, co oznacza, że istnieją tysiące, a w przypadku Bitcoinów, miliony kopii tego samego łańcucha blokowego. Utrudnia to manipulowanie informacjami. W blockchain nie ma jednego, ostatecznego konta, które można zhakować. Zamiast tego haker musiałby dostać się do komputerów w sieci i manipulować poszczególnymi kopiami blockchaina.

Na kopiach nie ma identyfikujących informacji o użytkownikach dokonujących transakcji. Dane osobowe użytkowników są ograniczone do ich podpisu cyfrowego lub nazwy użytkownika.

Rodzi to ważne pytanie: jeśli nie możesz wiedzieć, kto dodaje bloki do łańcucha, jak możesz zaufać blockchainowi lub sieci komputerów, które go podtrzymują?

Czy Blockchain jest bezpieczny?

Technologia Blockchain uwzględnia kwestie bezpieczeństwa i zaufania na kilka sposobów. Po pierwsze, nowe bloki są zawsze przechowywane liniowo i chronologicznie. Oznacza to, że są one zawsze dodawane do „końca” łańcucha bloków.

Po dodaniu bloku na końcu łańcucha bardzo trudno jest cofnąć się i zmienić zawartość bloku. To dlatego, że każdy blok zawiera swój własny skrót, a także hash bloku przed nim. Jeśli informacje są edytowane w jakikolwiek sposób, zmienia się również kod skrótu.

Aby zmienić pojedynczy blok, haker musiałby zmienić każdy blok po nim w łańcuchu bloków. Ponowne obliczenie wszystkich tych skrótów wymagałoby ogromnej i nieprawdopodobnej mocy obliczeniowej. Innymi słowy, po dodaniu bloku do łańcucha bloków staje się on bardzo trudny do edycji i niemożliwy do usunięcia.

Aby rozwiązać problem zaufania, sieci blockchain wdrożyły testy dla komputerów, które chcą się połączyć i dodać bloki do łańcucha. Testy, zwane „modelami konsensusowymi”, wymagają od użytkowników „udowodnienia”, zanim będą mogli uczestniczyć w sieci blockchain. Jeden z najczęstszych przykładów (wykorzystywanych np przez Bitcoin) nazywa się „dowodem pracy” (Proof-of-work)

W systemie dowodu pracy komputery muszą „udowodnić”, że wykonały „pracę”, rozwiązując złożony obliczeniowy problem matematyczny. Jeśli komputer rozwiązuje jeden z tych problemów, staje się uprawniony do dodania bloku do łańcucha bloków. Proces dodawania nowych bloków do łańcucha, co świat kryptowalut nazywa „górnictwem”, nie jest łatwy. Aby rozwiązać skomplikowane zadania matematyczne komputery muszą uruchamiać programy, które kosztują je znaczne ilości mocy obliczeniowej i energii (czytaj: pieniądze).

Dowód pracy nie uniemożliwia ataków hakerów, ale czyni je nieco bezużytecznymi. Gdyby haker chciał skoordynować atak na blockchain, musiałby rozwiązać złożone obliczeniowe problemy matematyczne, tak jak wszyscy inni. Koszt zorganizowania takiego ataku prawie na pewno przeważyłby nad korzyściami.

 Jaka jest różnica między Blockchain i Bitcoin?

Celem blockchain jest umożliwienie rejestrowania i rozpowszechniania informacji cyfrowych, ale nie edycji. Koncepcja ta może być trudna do zrozumienia osobom nie obytym w technologii, więc przyjrzyjmy się, jak działa najwcześniej zastosowanie technologii blockchain.

Technologia Blockchain została po raz pierwszy przedstawiona w 1991 r. Przez Stuarta Habera i W. Scotta Stornettę, dwóch badaczy, którzy chcieli wdrożyć system, w którym znaczniki czasowe dokumentów nie mogły zostać naruszone.

Protokół Bitcoin jest zbudowany na blockchain. „Twórca” Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nazwał go „nowym elektronicznym systemem gotówkowym, który jest w pełni peer-to-peer, bez zaufanej strony trzeciej”.

Oto jak to działa.

Jeśli chodzi o drukowane pieniądze, korzystanie z waluty jest regulowane i weryfikowane przez organ centralny, zwykle bank lub rząd – ale Bitcoin nie jest kontrolowany przez nikogo. Zamiast tego transakcje dokonywane w Bitcoin są weryfikowane przez sieć komputerów.

Miliony ludzi na na całym świecie posiadają Bitcoiny. Powiedzmy, że jedna z tych osób chce wydać swoje Bitcoiny. Tutaj wkracza blockchain.

Gdy jedna osoba płaci za towary za pomocą Bitcoin, komputery w sieci ścigają się, aby zweryfikować transakcję. Komputery próbują rozwiązać złożony problem matematyczny, zwany „hashem”. Gdy któryś komputer rozwiąże zadanie – zapisana, zakończona transakcja zostaje publicznie zarejestrowana i przechowywana jako blok na blockchainie, po czym staje się niezmienna. W przypadku Bitcoinów, komputery, które pomyślnie weryfikują bloki, są nagradzane za pracę przy użyciu kryptowaluty (wynagradza to koszty utrzymania sieci).

Portfel

Chociaż transakcje są publicznie rejestrowane w łańcuchu bloków, dane użytkownika nie są – lub przynajmniej nie w całości. Aby przeprowadzić transakcje w sieci Bitcoin, uczestnicy muszą uruchomić program zwany „portfelem”. Każdy portfel składa się z dwóch unikalnych i odrębnych kluczy kryptograficznych: klucza publicznego i klucza prywatnego. Klucz publiczny to miejsce, w którym transakcje są zdeponowane i wypłacane.

Klucze publiczne i klucze prywatne wytłumaczone na „KISS” 🙂

Reguła KISS („Keep It Simple, Stupid ”).

Klucz publiczny można traktować jako szyfrowaną skrzynkę pocztową, a klucz prywatny jako PIN. Wszyscy mogą wsuwać listy, notatki i ulotki przez otwór w szafce. Jednak jedyną osobą, która może pobrać zawartość skrzynki jest ta, która ma unikalny klucz prywatny. Należy jednak zauważyć, że nie ma centralnej bazy danych, która śledziłaby klucze prywatne sieci blockchain. Jeśli użytkownik zgubi swój klucz prywatny, utraci dostęp do swojego portfela Bitcoin.

W sieci Bitcoin, blockchain jest udostępniany i utrzymywany przez użytkowników i przez nich także uzgodniony. Gdy użytkownicy dołączają do sieci, ich podłączony komputer otrzymuje kopię łańcucha, który jest aktualizowany za każdym razem, gdy dodawany jest nowy blok transakcji. Ale co, jeśli przez błąd ludzki lub wysiłki hakera, kopia jednego z bloków łańcucha bloków zmieni się tak, aby różniła się od każdej innej kopii blockchaina?

Teoretycznie haker może skorzystać z reguły większości w tak zwanym ataku 51%. Powiedzmy, że w sieci Bitcoin znajduje się 5 milionów komputerów. Aby uzyskać większość w sieci, haker musiałby kontrolować co najmniej 2,5 miliona i jeden z tych komputerów. W ten sposób atakujący lub grupa atakujących może zakłócać proces rejestrowania nowych transakcji.

Taki atak jest niezwykle trudny do wykonania dla łańcucha bloków w skali Bitcoina, ponieważ wymagałby od atakującego przejęcia kontroli nad milionami komputerów. Gdy Bitcoin został po raz pierwszy założony w 2009 r., A jego użytkownicy liczyli się w dziesiątkach, napastnikowi łatwiej byłoby kontrolować większość mocy obliczeniowej w sieci. Ta definiująca charakterystyka blockchain została oznaczona jako jedna ze słabości dla młodych kryptowalut.

Lęk użytkowników przed 51% ataków w rzeczywistości ogranicza monopole tworzące się na łańcuchu bloków. W „Digital Gold: Bitcoin i wewnętrzna historia niezadowolenia i milionerów próbujących odzyskać pieniądze”, dziennikarz New York Times Nathaniel Popper pisze o tym, jak zorganizowana grupa użytkowników, zwana „Bitfury”, zebrała tysiące komputerów o dużej mocy, aby zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Ich celem było wydobycie jak największej liczby bloków i zdobycie nagrody w postaci bitcoinów, które w tym czasie były wyceniane na około 700 dolarów każdy.

Jednak już w marcu 2014 r. Bitfury było w stanie przekroczyć 50% całkowitej mocy obliczeniowej sieci blockchain. Zamiast nadal zwiększać swoją kontrolę nad siecią, grupa sama zdecydowała się na samoregulację i obiecała, że nigdy nie przekroczy 40%. Bitfury wiedziało, że jeśli zdecydują się dalej zwiększać kontrolę nad siecią, wartość bitcoinów spadnie, gdyż użytkownicy sprzedadzą swoje monety w ramach przygotowań do możliwego ataku 51% . Innymi słowy, jeśli użytkownicy stracą wiarę w daną sieć blockchain, może stać się całkowicie bezwartościowa. Użytkownicy Blockchaina mogą więc zwiększyć swoją moc obliczeniową tylko do punktu, zanim zaczną tracić pieniądze.

Jak można wykorzystać Blockchain w świecie rzeczywistym?

Bloki na łańcuchu Bitcoin przechowują dane o transakcjach pieniężnych. Okazuje się jednak, że sam blockchain jest w rzeczywistości dość niezawodnym sposobem przechowywania danych o innych typach transakcji. Technologia ta może być wykorzystywana do przechowywania danych o giełdach nieruchomości, przerwach w łańcuchu dostaw, a nawet rejestru głosów na kandydata.

Sieć profesjonalnych usług Deloitte niedawno przeprowadziła ankietę wśród 1000 duzych firm z siedmiu krajów na temat integracji blockchain z ich działalnością biznesową. Badanie wykazało, że 34% posiadało już system blockchain w produkcji, a kolejne 41% oczekiwało wdrożenia aplikacji blockchain w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ponadto prawie 40% ankietowanych firm zgłosiło, że zainwestuje 5 mln USD lub więcej w blockchain w nadchodzącym roku. Oto niektóre z najpopularniejszych obecnie zastosowań blockchain.

Banki

Być może żadna branża nie odniesie większych korzyści z integracji blockchain z działalnością biznesową niż bankowość. Instytucje finansowe działają tylko w godzinach pracy, pięć dni w tygodniu. Blockchain nigdy nie śpi. Dzięki integracji z bankami konsumenci mogą zobaczyć swoje transakcje przetworzone niemal natychmiast. Dzięki tej technologii banki mają również możliwość szybszej i bezpieczniejszej wymiany funduszy między instytucjami. Na przykład w obrocie akcjami proces rozliczania może trwać do trzech dni (lub dłużej, jeśli banki prowadzą handel międzynarodowy), co oznacza, że pieniądze i akcje są zamrożone na ten czas.

Wielkość zaangażowanych kwot oraz czas, w których pieniądze są w tranzycie i wiążące się z tym koszty, a także  ryzyko dla banków wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań. Santander Bank obliczył potencjalne oszczędności na 20 miliardów dolarów rocznie. Francuska firma konsultingowa Capgemini szacuje, że konsumenci mogliby zaoszczędzić do 16 miliardów dolarów na opłatach bankowych i ubezpieczeniowych każdego roku dzięki aplikacjom opartym na blockchain.

Kryptowaluta

Blockchain tworzy podstawę kryptowalut, takich jak Bitcoin. Waluty takie jak dolar amerykański są regulowane i weryfikowane przez organ centralny, zwykle bank centralny lub rząd.  Jeśli bank upadnie lub mieszasz w kraju niestabilnym, wartość waluty może zostać zagrożona (Wenezuela, Turcja, Brazylia). To są zmartwienia, z których zrodził się Bitcoin. Poprzez rozpowszechnianie swoich operacji w sieci komputerów, blockchain pozwala Bitcoinowi i innym kryptowalutom działać bez potrzeby centralnego organu. To nie tylko zmniejsza ryzyko, ale także eliminuje wiele opłat związanych z przetwarzaniem i transakcjami. Daje to także krajom z niestabilnymi walutami bardziej szanse na operowanie aktywem stabilniejszym z większą liczbą aplikacji i szerszą siecią osób oraz instytucji, z którymi mogą prowadzić interesy, zarówno w kraju, jak i za granicą (przynajmniej taki jest cel).

Opieka zdrowotna

Służba zdrowia może wykorzystywać blockchain do bezpiecznego przechowywania dokumentacji medycznej swoich pacjentów. Kiedy dokumentacja medyczna jest generowana i podpisywana, może być zapisana w bloku, co zapewnia pacjentom dowód i pewność, że rejestr nie może zostać zmieniony. Te osobiste rejestry zdrowia mogą być kodowane i zabezpieczone kluczem prywatnym, aby były dostępne tylko dla niektórych osób, zapewniając tym samym prywatność.

Rejestr nieruchomości

Jeśli kiedykolwiek angażowałeś się w nieruchomości, wiesz, że proces rejestrowania praw własności jest zarówno uciążliwy, jak i nieefektywny. Obecnie akt notarialny musi zostać dostarczony urzędnikowi, gdzie jest ręcznie wprowadzany do centralnej bazy danych i publicznego indeksu. W przypadku sporu dotyczącego nieruchomości roszczenia do nieruchomości należy zestawić z indeksem publicznym. Proces ten jest nie tylko kosztowny i czasochłonny – jest także pełen błędów ludzkich. Blockchain ma potencjał, aby wyeliminować te ułomności. Jeśli informacja o własność jest przechowywana i weryfikowana na blockchainie, właściciele mogą ufać, że ich wpis jest prawidłowy i bezpieczny.

Inteligentne umowy (smart contract)

Inteligentna umowa to kod komputerowy, który można wbudować w blockchain, aby ułatwić, zweryfikować lub wynegocjować umowę. Inteligentne kontrakty działają zgodnie z szeregiem warunków, na które użytkownicy się zgadzają. Po spełnieniu tych warunków warunki umowy są automatycznie realizowane. Powiedzmy na przykład, że wynajmuję Ci mieszkanie za pomocą inteligentnej umowy. Zgadzam się przekazać Tobie kod do mieszkania, jak tylko wpłacisz depozyt. Obaj wysłalibyśmy naszą część umowy do inteligentnego kontraktu, który automatycznie wymieni kod moich drzwi na depozyt zabezpieczający w dniu wynajmu. Jeśli nie podam kodu drzwi przed datą wypożyczenia, – smart contract zwróci depozyt zabezpieczający. Eliminuje to opłaty zwykle towarzyszące agencji nieruchomości

Łańcuchy dostaw

Dostawcy mogą używać blockchain do rejestrowania pochodzenia zakupionych materiałów. Pozwoliłoby to firmom na weryfikację autentyczności ich produktów, wraz z etykietami dotyczącymi zdrowia i etyki pozyskania surowców takimi jak „Organic”, „Local” i „Fair Trade”. Ma to także znaczenie przy weryfikacji towarów, które muszą mieć zapewniony łańcuch chłodniczy. Informacje o zatrzymaniu lub przerwaniu łańcucha pozwolą ocenić jakość, a ostatecznie cenę czy przydatność towarów.

Głosowanie

Głosowanie z blockchain niesie ze sobą możliwość wyeliminowania oszustw wyborczych i zwiększenia frekwencji wyborczej, co zostało przetestowane w wyborach średnioterminowych w Wirginii Zachodniej w listopadzie 2018 roku. Głosy byłyby przechowywane jako bloki na łańcuchu, co uniemożliwiłoby manipulowanie nimi. Protokół blockchain zachowałby również przejrzystość procesu wyborczego, zmniejszając liczbę personelu potrzebnego do przeprowadzenia wyborów i zapewniając urzędnikom natychmiastowe wyniki.

Jakie są zalety Blockchain?

Ze względu na swoją złożoność potencjał blockchain jako zdecentralizowanej formy prowadzenia dokumentacji jest prawie nieograniczony. Od większej prywatności użytkownika i zwiększonego bezpieczeństwa, do obniżenia opłat za przetwarzanie i mniejszej liczby błędów, technologia blockchain może również zrodzić powstanie aplikacji wykraczających poza powyższe.

Precyzja

Transakcje w sieci blockchain są zatwierdzane przez sieć tysięcy lub milionów komputerów. Eliminuje to prawie wszystkie ludzkie zaangażowanie w proces weryfikacji, co skutkuje mniejszym błędem ludzkim i dokładniejszym zapisem informacji. Nawet jeśli komputer w sieci popełniłby błąd obliczeniowy, błąd byłby popełniony tylko w jednej kopii łańcucha blokowego. Aby ten błąd rozprzestrzenił się na resztę bloku blockchain, musiałby go wykonać co najmniej 51% komputerów w sieci – prawie niemożliwe.

Koszt

Zazwyczaj konsumenci płacą bankowi za weryfikację transakcji, notariuszowi za podpisanie dokumentu lub urzędnikom za zawarcie małżeństwa. Blockchain eliminuje potrzebę weryfikacji przez osoby trzecie, a tym samym związane z tym koszty. Właściciele firm ponoszą niewielką opłatę, gdy akceptują płatności za pomocą kart kredytowych, ponieważ banki muszą przetwarzać te transakcje. Z drugiej strony blockchain nie ma organu centralnego i nie ma praktycznie żadnych opłat transakcyjnych.

Decentralizacja

Blockchain nie przechowuje żadnych informacji w centralnej lokalizacji. Zamiast tego, łańcuch jest kopiowany i rozprzestrzeniany w sieci komputerów. Za każdym razem, gdy nowy blok jest dodawany do łańcucha, każdy komputer w sieci aktualizuje swój własny, aby odzwierciedlić zmianę. Rozpowszechniając te informacje w sieci, zamiast przechowywać je w jednej centralnej bazie danych, blokowanie poszczególnych bloków staje się trudniejsze do manipulowania. Gdyby kopia bloku blokującego wpadła w ręce hakera, naruszona zostałaby tylko jedna kopia informacji, a nie cała sieć.

Wydajność

Transakcje dokonane za pośrednictwem organu centralnego mogą potrwać nawet kilka dni. Jeśli spróbujesz zrobić przelew piątek wieczorem, możesz nie zobaczyć funduszy na swoim koncie do poniedziałku rano. Podczas gdy instytucje finansowe działają w godzinach pracy, pięć dni w tygodniu, blockchain działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Transakcje można wykonać w ciągu kilku minut i można je uznać za bezpieczne po zaledwie kilku godzinach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku transakcji transgranicznych, które zwykle trwają znacznie dłużej z powodu problemów ze strefą czasową oraz faktu, że wszystkie strony muszą potwierdzić przetwarzanie płatności.

Prywatność

Wiele sieci blockchain działa jako publiczne bazy danych, co oznacza, że każdy z połączeniem internetowym może wyświetlić listę historii transakcji w sieci. Chociaż użytkownicy mogą uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących transakcji, nie mogą uzyskać dostępu do informacji identyfikujących użytkowników dokonujących tych transakcji. Powszechnym błędem jest przekonanie, że sieci typu blockchain, takie jak Bitcoin, są anonimowe, gdy w rzeczywistości są tylko poufne. Oznacza to, że gdy użytkownik dokonuje transakcji publicznych, ich unikalny kod zwany kluczem publicznym jest zapisywany na łańcuchu bloków, a nie ma w nich danych osobowych. Mimo że tożsamość osoby jest nadal powiązana z ich adresem blockchain, uniemożliwia to hakerom uzyskanie danych osobowych użytkownika, co może mieć miejsce, gdy bank zostanie zhakowany.

Bezpieczeństwo

Po zarejestrowaniu transakcji jej autentyczność musi zostać zweryfikowana przez sieć blockchain. Tysiące, a nawet miliony komputerów w blockchain pędzi, aby potwierdzić, że szczegóły jej są poprawne. Sprawia to, że bardzo trudno jest zmienić informacje na temat bloku bez powiadomienia

Przejrzystość: mimo że dane osobowe na blockchain są prywatne, sama technologia jest prawie zawsze otwarta. Oznacza to, że użytkownicy w sieci blockchain mogą modyfikować kod, jeśli uznają to za stosowne, o ile posiadają większość mocy obliczeniowej sieci. Przechowywanie danych w otwartym kodzie źródłowym blockchain również utrudnia manipulowanie danymi. Na przykład w przypadku milionów komputerów w sieci blockchain jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek mógł dokonać zmiany bez zauważenia.

Jakie są wady Blockchain?

Chociaż technologia jest znacząca, istnieją również poważne wyzwania związane z jego przyjęciem. Przeszkody w stosowaniu technologii blockchain dzisiaj nie są tylko natury technicznej. Prawdziwymi wyzwaniami są kwestie polityczne i regulacyjne, nie mówiąc już o tysiącach godzin (czytaj: pieniądze) niestandardowego projektowania oprogramowania i zaplecza wymaganego do integracji blockchain z obecnymi sieciami biznesowymi. Oto kilka wyzwań stojących na drodze do powszechnego przyjęcia blockchain.

Koszt

Chociaż blockchain może zaoszczędzić pieniądze użytkowników na opłatach transakcyjnych, technologia jest daleka od darmowości. Na przykład system „proof of work”, który Bitcoin wykorzystuje do walidacji transakcji, zużywa ogromne ilości mocy obliczeniowej. Moc milionów komputerów w sieci Bitcoin zużywa ogromne ilości prądu, tyle co Dania zużywa rocznie. Cała ta energia kosztuje pieniądze i według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Elite Fixtures, koszt wydobycia jednego bitcoina różni się drastycznie w zależności od lokalizacji, z zaledwie 531 USD do oszałamiającej 26 170 USD. W oparciu o średnie koszty użytkowania w Stanach Zjednoczonych liczba ta jest bliższa 4.758 USD. Pomimo kosztów wydobywania bitcoinów użytkownicy nadal zwiększają
rachunki za energię elektryczną w celu walidacji transakcji na blockchain. To dlatego, że kiedy górnicy dodają blok do łańcucha bitcoinów, są nagradzani wystarczającą ilością bitcoinów, aby ich czas i energia były opłacalne.

Nieskuteczność

Bitcoin jest doskonałym studium przypadku dla możliwych nieefektywności blockchain. System „proof of work” Bitcoina zajmuje około 10 minut, aby dodać nowy blok do łańcucha bloków. W tym tempie szacuje się, że sieć blockchain może zarządzać tylko siedmioma transakcjami na sekundę (TPS). Chociaż inne kryptowaluty, takie jak Ethereum (20 TPS) i Bitcoin Cash (60 TPS) działają lepiej niż Bitcoin, nadal są ograniczone przez blockchain. System Visa, dla kontrastu, może przetwarzać 24 000 TPS.

Prywatność

Podczas gdy poufność w sieci blockchain chroni użytkowników przed hackami i chroni prywatność, pozwala również na nielegalny handel i działalność w sieci blockchain. Najczęściej cytowanym przykładem zastosowania blockchain do nielegalnych transakcji jest prawdopodobnie Silk Road, internetowy rynek Darknetu działający od lutego 2011 r. Do października 2013 r., Kiedy został zamknięty przez FBI. Witryna umożliwiła użytkownikom przeglądanie strony bez śledzenia i dokonywania nielegalnych zakupów w bitcoinach. W Stanach Zjednoczonych giełdy online muszą uzyskać informacje o swoich klientach, gdy otwierają konto, weryfikują tożsamość każdego klienta i potwierdzają, że klienci nie pojawiają się na żadnej liście znanych lub podejrzewanych organizacji terrorystycznych.

Bezpieczeństwo

Kilka banków centralnych, w tym Rezerwa Federalna, Bank Kanady i Bank Anglii, rozpoczęły dochodzenia w sprawie walut cyfrowych. Zgodnie z raportem badawczym Banku Anglii z lutego 2015 r. „Wymagane byłyby również dalsze badania w celu opracowania systemu, który mógłby wykorzystywać technologię rozproszonej księgi głównej bez narażania zdolności banku centralnego do kontrolowania swojej waluty i zabezpieczenia systemu przed atakiem systemowym”.

Podatność

Nowsze kryptowaluty i sieci blockchain są podatne na 51% ataków. Ataki te są niezwykle trudne do wykonania ze względu na moc obliczeniową wymaganą do uzyskania większościowej kontroli nad siecią blockchain, ale badacz informatyki NYU Joseph Bonneau powiedział, że może się to zmienić. W zeszłym roku Bonneau opublikowało raport, w którym szacuje się, że 51% ataków prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ hakerzy mogą teraz po prostu wypożyczać moc obliczeniową, zamiast kupować cały sprzęt.

Podsumowanie

Po raz pierwszy zaproponowany jako projekt badawczy w 1991 r., Blockchain osadzi się brdzo wygodnie w późnych latach dwudziestych. Firmy na całym świecie spekulują, do czego jest zdolna ta technologia i dokąd zmierza w nadchodzących latach.

Dzięki wielu praktycznym zastosowaniom technologii już wdrażanej i eksplorowanej, blockchain w końcu zyskuje sławę w dużej mierze dzięki Bitcoinowi i kryptowalutom. Dla każdego inwestora, blockchain oznacza, że operacje biznesowe i rządowe będą bardziej dokładne, wydajne i bezpieczne. Dla zawodów zaufania publicznego jak np. notariusza może to oznaczać konieczność przebranżowienia się w najbliższych latach.

 

źródła: bitcoin.pl; blockchain.com, wikipedia.org, investopiedia.com, fxmag.pl

Jeżeli chcesz zacząć swoja przygodę z zarabianiem online porozmawiaj z nami ⬇️

Pozdrawiamy....onlinersi 🙂